Mar 31, 2011

Aku Tak Tau

Riawan
.
"....
Kejujuran adalah perhiasan jiwa yang lebih bercahaya daripada berlian
Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, sedangkan berpikir tanpa belajar adalah
berbahaya.
Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya cinta adalah cinta kepada
sesama.Keluhuran budi pekerti akan tampak pada ucapan dan tindakan.Orang yang berjiwa besar teguh pendiriannya, tetapi tidak keras kepala.Ulurkan cintamu karena Tuhanmu dan tariklah cintamu karena Tuhanmu, anda tentu tak
akan kecewa.Cinta indah seperti bertepuk dua tangan, tak akan indah jika hanya sebelah saja.Naluri berbicara kita akan mencintai yang memuja kita, tetapi tidak selalu
mencintai yang kita puja.
Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan
duniamu maka hidup akan tenteram.
Seseorang yang oprimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka,
sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan.
Ingatlah, boleh jadi manusia itu mencintai sesuatu yang membahayakan dirinya atau
membenci sesuatu yang bermanfaat baginya. Mohonlah petunjuk-Nya.
Sahabat yang sejati adalah orang yang dapat berkata benar kepada anda, bukan orangyang hanya membenarkan kata-kata anda.Bekerja atas dorongan cinta akan terasasenang tiada jemu dan lelah.Orang besar menempuh jalan kearah tujuan melalui rintangan dan kesukaran yanghebat.
Berbuat baiklah kepada orang lain seperti berbuat baik kepada diri sendiri.
Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna tetapi orang yang mengambil sebaik-
baiknya dari otak yang tidak sempurna.Memperbaiki diri adalah alat yang ampuh untuk memperbaiki orang lain.Jika seseorang tidak mencintai anda janganlah dia anda benci, karena mungkin akan
tumbuh benih cinta kembali.
Cinta akan menggilas setiap orang yang mengikuti geraknya, tetapi tanpa gilasan
cinta, hidup tiada terasa indah.
Bukan kecerdasan anda, melainkan sikap andalah yang yang akan mengangkat anda
dalam kehidupan.Perjuangan seseorang akan banyak berarti jika mulai dari diri sendiri.Jika rasa cinta terbalas, maka bersyukurlah karena Allah telah memberikan hidup
lebih berharga dengan belas Kasih-Nya.
Dalam perkataan, tidak mengapa anda merendahkan diri, tetapi dalam aktivitas
tunjukkan kemampuan Anda.
.
Tidak semua yang dapat menghitung dapat dihitung, dan tidak semua yang dapat
dihitung dapat menghitung. ~ Einstein
Tidak semua yang dapat menghitung dapat dihitung, dan tidak semua yang dapat
dihitung dapat menghitung. ~ Einstein
Benar, engkau adalah seorang raja penguasa dunia. Semua orang menunjukkankesetiaannya padamu! Lalu bagaimana? Esok kamu akan di baringkan di kubur sebagairumahmu. Dan dari segala arah, orang-orang akan melemparkan debu ketubuhmumenutupimu.
Walaupun engkau dijadikan raja penguasa dunia, engkau tidak akan lari darikematian, dan meninggalkan dunia untuk para musuhmu walaupun hari ini wajahmutersenyum, esok hal itu pasti akan membuatmu bersedih.
Aku melihat manusia datang kedunia lalu pergi jauh, Dunia dan harta selalu
berpindah, dengan sayap-sayap yang sama untuk terbang.
Dunia tidak tetap dengan seorang yang hidup di mana pun, juga tidak ada seorangpun yang hidup selamanya menikmati kesenangannya, kematian dan penderitaannyabagaikan dua ekor kuda yang berlari cepat ke arah manusia, untuk menginjak-injakmereka dan melahap mereka.
Hai bodoh, yang terpedaya oleh daya tarik dunia! Pikirkanlah dan ambillah sesuatu
(kebaikan) dari dunia ini untuk, menolongmu di akhirat.
Aku tersesat dalam kelalaian, sedang kematian bergerak kearahku, semakin lama
semakin mendekat. Jika aku tidak mari hari ini, aku pasti mati esok.
Aku manjakan tubuhku dengan pakaian-pakaian halus dan mewah, sedikit berpikir
bahwa itu akan membusuk dan hancur dalam kubur.
Aku bayangkan tubuhku remuk menjadi debu dalam lubang kubur, Di bawah gundukantanah. Keindahan tubuhku akan berangsur-angsur hilang, sedikit demi sedikitberkurang hingga tinggallah kerangka, tanpa kulit dan daging.
Aku melihat detik-detik kehidupan lambat laun habis, namun keinginan-keinginankumasih belum terpenuhi. Suatu perjalanan panjang terbentang di hadapanku, sedangkanaku tiada bekal untuk jalan itu.
Aku menentang Tuhanku, melanggar perintah-perintah-Nya terang-terangan, sementara
Ia mengawasiku setiap saat.
Aduh! Aku memperturutkan hatiku dalam perbuatan-perbuatan yang memalukan! Ah!Apapun yang telah terjadi tak dapat dihapuskan dan waktu bila telah berlalu tidakdapat ditarik kembali.
Ah! Aku berdosa secara rahasia, tidak pernah orang laun mengetahui dosa-dosakuyang mengerikan. Tetapi esok, rahasia dosa-dosaku ditampakan dan dipertunjukankepada Tuhanku.
Ah! Aku berdosa terhadap-Nya, walaupun hati merasa takut, namun aku sangatmempercayai ampunan-Nya yang tak terbatas, aku ber-dosa dan tak tahu malu, denganberani bergantung kepada ampunan-Nya yang tak terbatas.
Siapa lagi selain Dia, yang akan mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Ia patutbagi segala pujian! Seandainya tidak ada adzab setelah kematian. Tiada janji akansurga, tiada ancaman akan neraka. Kematian dan kebusukan cukup sebagai peringatan,
agar kita menjauhi sia-sia. Namun akal kita bebal. Kita tidak mengambil peringatanapa pun. Sekarang tiada harapan lagi bagi kita, kecuali Yang Maha Pengampunmengampuni dosa-dosa kita, karna bila seorang hamba berbuat salah, hanyalahTuhannya, tanpa seorangpun yang mengampuninya tak diragukan lagi aku adalah yangterburuk dari semua hamba-Nya.
Aku yang menghianati perjanjianku dengan Tuhanku yang dibuat di keabadian. Dan,adalah hamba yang cakap yang janji-janjinya tak berarti. Tuhanku, akanbagaimanakah nasibku, ketika api membakar tubuhku? Api yang melelehkan batu yangpaling keras!
Ah! Aku sendiri ketika dibangkitkan dari kubur (tanpa seorangpun yang menolongkupada hari itu). Wahai Engkau, Yang Maha Esa yang tiada sekutu terhadap keagungan-Mu. Belas kasihanillah kesendirianku, karna ditinggalkan oleh segalanya.
Sungguh jalanan paling licin yang bahkan kaki ulamapun tergelincir di atasnya
adalah ketamakan.
Tiada yang lebih baik dari dua kebaikan : Beriman pada Allah dan bermanfaat bagimanusia. Tiada yang lebih buruk dari dua kejahatan : Syirik pada Allah danmerugikan manusia.
Tiga tanda kesempurnaan iman : Kalau marah, marahnya tidak keluar dari kebenaran.Kalau senang, senangnya tidak membawanya pada kebatilan. Ketika mampu membalas, iamemafkan.
Tertipulah yang melakukan tiga perkara : Membenarkan apa yang tak terjadi,
mengandalkan orang yang tidak dipercaya, dan menghasratkan apa yang tak dimiliki.
Dengannya Allah kuburkan kedengkian; Dengannya Allah padamkan permusuhan;
Melaluinya diikat persaudaraan; Yang hina dimulyakan. Yang tinggi direndahkan.
Berbagi rezeki dengan tulus, berbakti pada orang tua, berbuat baik pada sesama,
mengubah duka menjadi bahagia dan menambah usia.
Semua ilmu ada pokok bahasannya. Pokok bahasan ilmu para Nabi adalah manusia�
Mereka datang untuk mendidik manusia.
Orang paling baik adalah orang yang kita harapkan kebaikannya dan kita terlindung
dari keburukannya.
Jika orang dapat empat hal, ia dapat kebaikan dunia akhirat: Hati yang bersyukur,lidah yang berzikir, badan yang tabah pada cobaan, dan pasangan yang setia menjagadirinya dan hartanya.
Nabi ditanya bermanfaatkah kebajikan setelah dosa? Ia menjawab: Taubat
membersihkan dosa, kebaikan menghapuskan keburukan.
Manusia Paling baik adalah orang yang dermawan dan bersyukur dalam kelapangan,
yang mendahulukan orang lain, bersabar dalam kesulitan.
Tiga manusia tidak akan dilawan kecuali oleh orang yang hina: orang yang berilmu
yang mengamalkan ilmunya, orang cerdas cendikia dan imam yang adil.
Tiada musibah yang ,ebih besar daripada meremehkan dosa-odsamu dan merasa ridho
dengan keadaan rohaniahmu sekarang ini.
Hati Adalah Ladang. Sesungguhnya setengah perkataan itu ada yang lebih keras dari
batu, lebih tajam dari tusukan jarum, lebih pahit daripada jadam, dan lebih panasdaripada bara. Sesungguhnya hati adalah ladang, maka tanamlah ia dengan perkataanyang baik, karna jika tidak tumbuh semuanya (perkataan yang tidak baik), niscayatumbuh sebahagiannya.
Sesungguhnya seorang hamba itu bila merasa ujub kerana suatu perhiasan dunia,niscaya Allah akan murka kepadanya hingga dia melepaskan perhiasan itu. (SayidinaAbu bakar)
Orang yang bakhil itu tidak akan terlepas daripada salah satu daripada 4 sifatyang membinasakan iaitu: Ia akan mati dan hartanya akan diambil oleh warisnya,lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau; hartanya akan diambil secara paksaoleh penguasa yang zalim atau; hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akandipergunakan untuk kejahatan pula atau; adakalanya harta itu akan dicuri dandipergunakan secara berfoya-foya pada jalan yang tidak berguna (Sayidina AbuBakar)
Barangsiapa takut kepada Allah SWT nescaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya.Dan barangsiapa takut pada Allah, tidak sia-sia apa yang dia kehendaki. (SayidinaUmar bin Khattab)
Orang yang banyak ketawa itu kurang wibawanya. Orang yang suka menghina oranglain, dia juga akan dihina. Orang yang menyintai akhirat, dunia pastimenyertainya. Barangsiapa menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan dirinyaakan terjaga. (Sayidina Umar bin Khattab)
Hendaklah kamu lebih memperhatikan tentang bagaimana amalan itu diterima daripadabanyak beramal, kerana sesungguhnya terlalu sedikit amalan yang disertai takwa.Bagaimanakah amalan itu hendak diterima? (Sayidina Ali Karamallahu Wajhah)
Janganlah seseorang hamba itu mengharap selain kepada Tuhannya dan janganlah dia
takut selain kepada dosanya. (Sayidina Ali Karamallahu Wajhah)
Tidak ada kebaikan ibadah yang tidak ada ilmunya dan tidak ada kebaikan ilmu yangtidak difahami dan tidak ada kebaikan bacaan kalau tidak ada perhatian untuknya.(Sayidina Ali Karamallahu Wajhah)
Tiada solat yang sempurna tanpa jiwa yang khusyu . Tiada puasa yang sempurna tanpa
mencegah diri daripada perbuatan yang sia-sia. Tiada kebaikan bagi pembaca al-
Qur an tanpa mengambil pangajaran daripadanya. Tiada kebaikan bagi orang yang
berilmu tanpa memiliki sifat wara . Tiada kebaikan mengambil teman tanpa saling
sayang-menyayangi. Nikmat yang paling baik ialah nikmat yang kekal dimiliki. Doayang paling sempurna ialah doa yang dilandasi keikhlasan. Barangsiapa yang banyakbicara, maka banyak pula salahnya, siapa yang banyak salahnya, maka hilanglahharga dirinya, siapa yang hilang harga dirinya, bererti dia tidak wara , sedang
orang yang tidak waraitu bererti hatinya mati. (Sayidina Ali Karamallahu Wajhah)
Antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah: Hatinya selalu berniat suci.Lidahnya selalu basah dengan zikrullah. Kedua matanya menangis kerana penyesalan(terhadap dosa). Segala perkara dihadapaiya dengan sabar dan tabah. Mengutamakankehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. (Sayidina Utshman bin Affan)KirimSaranya!
Perjalanan seribu batu bermula dari satu langkah.
( Lao Tze )
Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang.
( William J. Siegel )
.

0 comments:

Post a Comment